Prevádzka MŠ od 15.6.2020

15.06.2020

Oznamujeme, že od 15.6.2020 môžu do materskej školy opäť nastúpiť všetky deti .

Prevádzka materskej školy je upravená od 6,30 hod. – do 16,30hod.

Naďalej platí, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Vyhlásenie

ORGANIZČNÝ  HARMONOGRAM PREVÁDZKY