Rada školy

Materskej školy Bernolákova 14, 040 11 Košice

 

Predseda rady školy:

Hetešová Milena

pedagogický zamestnanec MŠ

 

Podpredseda rady školy:

Ing. Šimurdová Veronika

zástupca rodičov

 

   
Členovia:

Janočková Anna

nepedagogický zamestnanec MŠ

 

 

Ing. Bedri Marek

zástupca rodičov

 

 

PhDr. Patrik Kohut

delegovaný zástupca, MČ

 

 

Mgr. Magdaléna Palková

delegovaný zástupca zriaďovateľa, OŠ

 

 

Ing. Matúš Ondro

delegovaný zástupca zriaďovateľa, OŠ